Vad påverkar immunförsvaret mest?

Sjukdomar och ett nedsatt immunförsvar är något som irriterar många löpare, oplanerade avbrott eller till och med missa en viktig tävling. I Frankrike gjordes en stor studie, unik i sitt slag, som pekar på de fem faktorer som har störst påverkan på immunförsvaret.

I det unika big data-projektet har 1 000 friska personers gener med deras immunceller och individuella förutsättningar och livsstil korskopplats. Varför? Jo, för att visa vilka variabler som verkligen påverkar vårt immunförsvar. Miljontals variabler har analyserats. Denna studie banar även väg för fortsatta studier på hur individuella förutsättningar i immunförsvaret hos olika människor. Kanske kan vi i framtiden få veta varför vissa är allergiska mot pollen eller varför vi reagerar olika på infektioner.

Studien publicerades i Nature Immunology i februari 2018 och har gjorts av forskare vid Pasteur-institutet i Paris och LTH, Lunds universitet med Jacob Bergstedt, doktorand i reglerteknik, som förste författare. Jacob menar i ett pressmeddelande från LTH att det är unikt att jämföra parametrar som kön, ålder, livsstil och sjukdomshistoria i den här typen av forskning:

– Det här är ny data man aldrig tittat på tidigare, vilket gör det väldigt spännande. Poängen med en sådan här grundlig och bred studie, där mer eller mindre alla delar av immunsystemet undersökts, är att vi kunnat generera en mängd nya hypoteser om orsaken bakom olika sjukdomar. Att använda big data för att förstå ett så pass komplext system som immunförsvaret är något av en ”game changer”, säger Jacob.

De fem viktigaste faktorerna

I studien lyfts fem faktorer fram som troligen har störst påverkan på vårt immunförsvar.

1. Rökning. Rökning har stor negativ påverkan på immunförsvaret. Enligt studien har rökare fler regulatoriska T-celler, även kallat Treg-celler, som hämmar det adaptiva immunförsvaret vilket kan öka infektionsrisken.

2. CMV-virus. Förr eller senare drabbas nästan alla människor av CMV-virus, herpesvirus, som har påverkan på immunförsvaret.

3. Kön. Det finns små skillnader i kvinnors och mäns immunförsvar. Kvinnor har fler MAIT-celler än män. Dessa celler föreslås kunna orsaka autoimmuna sjukdomar men kan tänkas ge bättre skydd mot infektioner.

4. Ålder. Immunförsvaret försämras med stigande ålder och i denna studie tyder det på att förändringen är större och mer genomgående än vad man tidigare har trott.

5. Mutationer/genetiska förändringar. En del av människans utveckling handlar om mutationer, genetiska förändringar och i studien studerades sex miljoner mutationer. 15 av dessa såg forskarna hade stor påverkan på immunsystemet. De mutationer som hade stor effekt påverkade en eller flera vita blodkroppar men var också ofta förknippade med autoimmuna sjukdomar.

Dela artikeln:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *